164 Onderzoek en ontheffing

Er is mogelijk voortplantingswater van gevlekte witsnuitlibel aanwezig in het werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van libellen te worden ingeschakeld.

Ook heel Etten-Leur in kaart gebracht

28 februari, 2020

In opdracht van de gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel hebben Regelink Ecologie & Landschap en Ecodat een gebiedsbrede inventarisatie in de gemeente uitgevoerd. De gegevens zijn toegevoegd aan FloraFaunaCheck.nl. Initiatiefnemers kunnen nu snel beoordelen of gierzwaluw, huismus of vleermuizen...Lees meer


FloraFaunaCheck.nl vernieuwd!

30 april, 2019

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een vernieuwde en verbeterde versie van FloraFaunaCheck.nl. Zowel de applicatie als het uiterlijk van de website zijn beiden aangepakt. Betere ervaring in een nieuw jasje In de applicatie hebben we ons gericht...Lees meer


Gemeentebrede inventarisaties in 2018!

7 mei, 2018

Deze zomer wordt in een aantal gemeenten een gemeentebrede inventarisatie uitvoeren. In Weesp, Hellevoetsluis en Apeldoorn wordt de hele gemeente geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde soorten. De resultaten zullen opgenomen worden in FloraFaunacheck.nl.  Venieuwing gemeentebrede inventarisatie Weesp Voor de gemeente...Lees meer