Welk gebied wilt u checken op beschermde soorten?

1

FloraFaunaCheck.nl:

 

De ideale manier om grootschalige inventarisaties van beschermde flora en fauna beschikbaar te stellen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar. Dankzij FloraFaunaCheck.nl kan een gemeente direct zien welke inspanning een initiatiefnemer moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt. Een ideaal instrument om als gemeente invulling te geven aan de Wet natuurbescherming.

Hoe werkt FloraFaunaCheck.nl?

1 Kies uw
gemeente

2 selecteer een
gebied

3 Kies de ingrepen
die u wilt uitvoeren

4 Bekijk en ontvang
gratis de resultaten

Pakketten

Het basispakket is vrij toegankelijk voor alle gemeenten en initiatiefnemers in Nederland. Het basispakket bevat een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna in geheel Nederland.

Op verzoek verzorgen we voor gemeenten een pakket op maat.

De mogelijkheden:

Basis

Voor alle gemeenten in Nederland
Direct te gebruiken

Gratis

Doe de check

Potentie

Basis
+ potentie-inschatting van voorkomen beschermde soorten

Op offertebasis

Lees meer

Inventarisatie

Basis
+ potentie-inschatting van voorkomen beschermde soorten
+ inventarisatie

Op offertebasis

Lees meer

Ontheffing

Basis
+ potentie-inschatting van voorkomen beschermde soorten
+ inventarisatie
+ getoetst soortenmanagementplan
+ ontheffing

Op offertebasis

Lees meer

Aangesloten gemeenten

Judith Slagt van Regelink Ecologie & Landschap

"Met een gebiedsbrede inventarisatie kan beter rekening worden gehouden met beschermde soorten. Daarnaast bespaart het natuurlijk tijd en kosten."

Michel Barendse van de gemeente Pijnacker Nootdorp

“FloraFaunaCheck.nl is een zeer nuttig instrument om een hoop tijdwinst te boeken. Met een klik op de knop kun je zien wat er in een gebied aanwezig is.

Cindy Kruidenberg van de gemeente Weesp

"Met FloraFaunaCheck hoeven we, als werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, geen ecologische quickscan of soortgericht onderzoek uit te laten voeren. Als blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn kunnen we direct aan de slag met mitigerende maatregelen."