Pakketten

FloraFaunaCheck.nl biedt verschillende pakketten voor gemeenten: het (gratis toegankelijke) basispakket met daarbij een aantal uitbreidingspakketten.

pakketten

Basispakket

De basis van FloraFaunaCheck.nl is voor alle gemeenten in Nederland toegankelijk. Het geeft een inschatting van mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna en kan zo dienen als hulpmiddel bij het toetsen van omgevingsvergunningen. De gegevens zijn echter niet te gebruiken als vervanging van een ecologische quickscan.

Meer informatie over het basispakket >>

Uitbreidingspakketten

Gemeenten kunnen verschillende pakketten aanvragen ter uitbreiding van de applicatie.

Potentie-inschatting

Gemeentebrede inventarisatie op het mogelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente. Klik hier voor meer informatie over dit pakket.

Inventarisatie

Gemeentebrede inventarisatie op het daadwerkelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente. Klik hier voor meer informatie over dit pakket.

Soortenmanagementplan

Gemeentebrede inventarisatie op het daadwerkelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente plus een RVO-getoetst soortenmanagementplan. Klik hier voor meer informatie over dit pakket.

Meer informatie of een offerte op maat? Neem contact op!