Resultaten ophalen

Resultaten bewaren Deze resultaten in een PDF mailen naar:

Offerte aanvragen Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft?
Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link offerte opvragen.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft? Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link en vraag een offerte aan.Pakketten

FloraFaunaCheck biedt verschillende pakketten voor gemeenten: een basispakket dat voor iedereen toegankelijk is en een aantal uitbreidingspakketten. Deze uitbreidingspakketten bieden gemeenten aanvullende informatie over het (potentieel) voorkomen van beschermde Flora en Fauna binnen de gemeentegrenzen.

pakketten

Basispakket

Het basispakket dat aangeboden wordt via FloraFaunaCheck.nl is voor alle gemeenten in Nederland toegankelijk. Hierbij geven we een inschatting van mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna.  Klik hier voor meer informatie over dit pakket.

FloraFaunaCheck.nl kan voor niet- aangesloten gemeenten en initiatiefnemers dienen als hulpmiddel bij het toetsen van omgevingsvergunningen. Omdat er geen literatuuronderzoek is uitgevoerd en er geen veldbezoeken hebben plaatsgevonden in alle plangebieden, zijn deze natuurgegevens niet te gebruiken als vervanging van een ecologische quickscan.

Uitbreidingspakketten

Gemeenten kunnen verschillende pakketten aanvragen ter uitbreiding van de applicatie. Op deze manier kunnen ook de potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten in de gemeente inzichtelijk worden gemaakt.

Potentie-inschatting

Gemeentebrede inventarisatie op het mogelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente. Klik hier voor meer informatie over dit pakket.

Inventarisatie

Gemeentebrede inventarisatie op het daadwerkelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente. Klik hier voor meer informatie over dit pakket.

Soortenmanagementplan

Gemeentebrede inventarisatie op het daadwerkelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente plus RVO-getoetst soortenmanagementplan. Klik hier voor meer informatie over dit pakket.