Resultaten ophalen

Resultaten bewaren Deze resultaten in een PDF mailen naar:

Offerte aanvragen Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft?
Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link offerte opvragen.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft? Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link en vraag een offerte aan.
Potentie-inschatting

Het herhaaldelijk uitvoeren van een ecologische quickscan kost tijd en geld. U kunt als gemeente het basispakket uitbreiden met een potentie-inschatting. Z

Uitbreidingspakket 1: potentie-inschatting

U kunt er als gemeente of initiatiefnemer voor kiezen de gehele gemeente te inventariseren op het mogelijk voorkomen van beschermde flora en fauna in de gemeente. Ieder object in de gemeente (boom, gebouw, sloot, weiland, berm etc.) wordt dan middels een bureaustudie en veldbezoek beoordeeld op het mogelijk voorkomen van soorten en functies.

Zo hoeft u niet meer voor ieder project een afzonderlijke ecologische quickscan te laten uitvoeren. Dat bespaart veel tijd en kosten.