Basispakket

Vinden er in uw gemeente ruimtelijke ontwikkelingen plaats en wilt u graag snel een inschatting van de beschermde soorten die mogelijk op de locatie(s) voorkomen? Het gratis basispakket van FloraFaunaCheck.nl geeft een snelle, ruwe inschatting van de mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna in een gebied.

Degelijke basis

De onderliggende gegevens zijn gebaseerd op verspreidingsatlassen, die met de kennis van onze medewerkers en soortgericht literatuuronderzoek verder zijn aangescherpt. Zo hebben wij informatie verwerkt over typologieën van groeiplaatsen en leefgebieden en het verspreidingsvermogen van beschermde flora en fauna.

Gratis hulpmiddel, maar géén vervanging van de quickscan

Het basispakket van FloraFaunaCheck.nl is een gratis hulpmiddel voor bijvoorbeeld de toetsing van omgevingsvergunningen. Ook kan de check dienen als een eerste indicatie van mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden. Het is echter géén vervanging van een ecologische quickscan, omdat er geen literatuuronderzoek is uitgevoerd en er geen veldbezoeken hebben plaatsgevonden in alle plangebieden. Om beschermde soorten uit te sluiten een ecologische quickscan of soortgericht onderzoek noodzakelijk.

Uitbreidingspakketten

Om tijd en kosten te besparen bij het herhaaldelijk uitvoeren van een ecologische quickscan, kunt u ook kiezen voor een uitbreidingspakket van onze applicatie: een potentie-inschatting, een inventarisatie van daadwerkelijke van aanwezige soorten en een soortenmanagementplan. Deze kunnen wel de ecologische quickscan vervangen.

Meer informatie of een offerte op maat? Neem contact op!