Resultaten ophalen

Resultaten bewaren Deze resultaten in een PDF mailen naar:

Offerte aanvragen Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft?
Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link offerte opvragen.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft? Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link en vraag een offerte aan.







Inventarisatie

Een gemeente kan ervoor kiezen om de hele gemeente te inventariseren op de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soort(groep)en. Hierbij wordt onderzocht welke beschermde soorten en functies in de gemeente aanwezig zijn.

De inventarisatie wordt op basis van een gestandaardiseerde methode uitgevoerd. Hiermee is het mogelijk een aan- of afwezigheid van de geïnventariseerde soorten juridisch aan te tonen. Zo kunnen doorgaans direct mitigerende maatregelen genomen worden voor de aanwezige soorten.