Inventarisatie

Het herhaaldelijk uitvoeren van een ecologische quickscan kost tijd en geld. U kunt het basispakket uitbreiden met de ondergenoemde inventarisatie van aanwezige flora en fauna en met een soortenmanagementplan. Deze kunnen de ecologische quickscan vervangen.

Uitbreidingspakket 2: inventarisatie van aanwezige flora en fauna

U kunt er als gemeente voor kiezen de gehele gemeente te inventariseren op de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soort(groep)en. Hierbij wordt onderzocht welke beschermde soorten en functies er in de gemeente aanwezig zijn.

De inventarisatie wordt op basis van een gestandaardiseerde methode uitgevoerd. Deze geldt als juridische onderbouwing. Zo kunnen doorgaans direct mitigerende maatregelen genomen worden voor de aanwezige soorten.

 

Meer informatie of een offerte op maat? Neem contact op!