Resultaten ophalen

Resultaten bewaren Deze resultaten in een PDF mailen naar:

Offerte aanvragen Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft?
Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link offerte opvragen.
Offerte aanvragen
Offerte aanvragen

Blijkt uit de resultaten dat u een aanvullend onderzoek of mitigatieplan nodig heeft? Neem hiervoor contact op met een van de adviseurs van Regelink Ecologie & Landschap via de link en vraag een offerte aan.Soortenmanagementplan

In een soortenmanagementplan wordt voor veelvoorkomende ingrepen vastgesteld welke mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om aanwezige soorten en functies te beschermen. Om dit managementplan te maken is het allereerst nodig om uitgebreide inventarisatie van de aanwezige soorten uit te voeren. Vervolgens wordt er een standaardwerkwijze opgesteld worden om met de aanwezige beschermde soorten en functies om te gaan. Zo kan er per locatie gekeken worden welke soorten en functies aanwezig zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden bij bepaalde ingrepen.

Dit soortenmanagementplan wordt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter toetsing aangeboden. Zo kan worden voorkomen dat voor iedere Wabo-aanvraag automatisch de lange proceduretijd geldt. Het aanvragen van een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) is dan niet meer noodzakelijk.

soortenmanagementplan