Gemeentebrede inventarisaties in 2018!

7 mei, 2018

Deze zomer wordt in een aantal gemeenten een gemeentebrede inventarisatie uitvoeren. In Weesp, Hellevoetsluis en Apeldoorn wordt de hele gemeente geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde soorten. De resultaten zullen opgenomen worden in FloraFaunacheck.nl. 

Venieuwing gemeentebrede inventarisatie Weesp

Voor de gemeente Weesp gaan wordt dit jaar, net als afgelopen jaar in Purmerend, een herhaling van de gemeentebrede inventarisatie uitgevoerd. In de zomerperiode gaan wordt in de gehele gemeente beschermde soorten in kaart gebracht. De gegevens worden vervolgens ontsloten via FloraFaunaCheck.nl.

Gemeentebrede inventarisatie Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis wordt voor de gemeente en woningstichting Maasdelta Groep een gemeentebrede inventarisatie uitgevoerd op Gierzwaluw, Huismus en vleermuizen. Net als voor de gemeente Weesp wordt zo in kaart gebracht waar deze soorten in de gemeente voorkomen. Zo kunnen inwoners en bedrijven in Hellevoetsluis rekening houden met deze beschermde soorten als ze bijvoorbeeld werkzaamheden uit gaan voeren.

Soortmanagementplan Apeldoorn

In samenwerking met Arcadis wordt voor de gemeente Apeldoorn een soortmanagamentplan opgesteld voor de hele gemeente. Het soortmanagementplan geeft, op basis van een gemeentebrede inventarisatie, een standaardwerkwijze voor het nemen van mitigerende maatregelen die noodzakelijk zijn wanneer bepaalde soorten en functies op de betreffende locatie aanwezig zijn.

Vorige...