Ook heel Etten-Leur in kaart gebracht

28 februari, 2020

In opdracht van de gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel hebben Regelink Ecologie & Landschap en Ecodat een gebiedsbrede inventarisatie in de gemeente uitgevoerd. De gegevens zijn toegevoegd aan FloraFaunaCheck.nl. Initiatiefnemers kunnen nu snel beoordelen of gierzwaluw, huismus of vleermuizen in hun plangebied aanwezig zijn.

Wie wil bouwen, slopen, renoveren of verduurzamen moet onderzoeken of beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn. Dat is een tijdrovende klus. Met een gebiedsbrede inventarisatie wordt dat onderzoek ineens voor een heel gebied of gemeente gedaan. Als initiatiefnemer hoef je dan niet afzonderlijk voor een plangebied onderzoek te doen. Dat bespaart tijd. Bovendien kun je met de resultaten van zo’n inventarisatie populaties proactief beschermen: in plaats van maatregelen voor één dier neem je maatregelen voor de hele populatie.

Populatie in beeld

Voor het onderzoek hebben we Etten-Leur opgedeeld in 20 deelgebieden. In die deelgebieden hebben we huismus, gierzwaluw en vleermuizen geïnventariseerd. Dit gebeurt in de periode dat de soorten actief zijn, of voor vleermuizen juist op meerdere momenten in het jaar om de verschillende functies in het gebied in beeld te brengen.

Tijdens een gebiedsbreed onderzoek zijn de onderzoeksgebieden groot. Je krijgt niet elk individu in het vizier maar wel het grotere beeld: de netwerken, de omvang van de populatie, plekken waar dieren op verschillende momenten vertoeven. Zo wordt het veel makkelijker om maatregelen te nemen voor de populatie als geheel.

Extra inspanning

Voor de gebiedsbrede inventarisatie volgen we een standaard werkwijze, maar waar noodzakelijk breiden we die uit. In Etten-Leur hebben we als extra inspanning laatvliegers gezenderd. Deze vleermuissoort is moeilijk te vinden met de gangbare onderzoeksmiddelen. Uiteindelijk konden we één laatvlieger vangen en drie verblijfplaatsen opsporen. Vermoedelijk herbergt Etten-Leur alleen verblijfplaatsen voor mannen, geen grotere kraamverblijfplaatsen voor vrouwtjes.

Naar een soortmanagementplan

De gegevens van Etten-Leur zijn nu te bekijken via FloraFaunaCheck.nl. Er is een soortmanagementplan in de maak dat voorgelegd wordt aan de omgevingsdienst. Met dit plan kan de gemeente een generieke ontheffing voor ruimtelijke ontwikkelingen aanvragen. Initiatiefnemers hoeven dan geen eigen ontheffing meer aan te vragen, mits ze het stappenplan uit het soortmanagementplan volgen. Via werkprotocollen uit dit plan nemen ze maatregelen die de populaties versterken. Ook voorziet het plan in de monitoring van de soorten.

Vorige...