Randvoorwaarden

Om op basis van FloraFaunaCheck.nl tot betrouwbare resultaten te komen moet uw project of plan aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Uw project of plan behoort tot één van de volgende categorieën: bestendig beheer en onderhoud; bestendig gebruik; ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
  • Uw project of plan behelst een gebied van maximaal 1 ha en ligt buiten een natuurgebied.
  • De werkzaamheden worden niet uitgevoerd als er broedende vogels aanwezig zijn.
  • Tijdens werkzaamheden en daadwerkelijk gebruik/ beheer wordt geen kunstlicht of geluidhinder naar de omgeving veroorzaakt.
  • De werkzaamheden veroorzaken geen verrijkende effecten in Natura 2000-gebieden in de directe omgeving.

Voldoet uw project of plan niet aan bovenstaande randvoorwaarden? Dan zijn de resultaten van FloraFaunaCheck.nl mogelijk onjuist. We adviseren u dan contact op te nemen met Regelink Ecologie & Landschap.