Werkzaamheden faseren (functioneel leefgebied)

15 januari, 2021

Betreft kamsalamander, Alpenwatersalamander en vinpootsalamander (functioneel leefgebied). Activiteiten in bosjes en struweel en dergelijke beperken tot maximaal 100 meter, na minimaal 1 jaar kan in de volgende 100 meter werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vorige...