Werkzaamheden faseren

15 januari, 2021

Betreft modderkruiper. Op elk moment moet op minimaal 25% van de oppervlakte van de watergang onaangetast habitat aanwezig zijn. Bij een watergang < 4 meter breed: Eerste jaar activiteiten uitvoeren aan ene oever, minstens een jaar later activiteiten aan andere oever uitvoeren. Bij een watergang > 4 meter breed: alleen activiteiten in midden uitvoeren. Minimaal 1 meter vanaf de beide oevers. Binnen de watergang activiteiten over de eerste 200 meter en minstens een jaar later over de volgende 200 meter uit te voeren. Plekken waar volgens onderzoek veel modderkruipers zitten ontzien. Kopse einde van sloten niet schonen of baggeren (bv. laatste 10 meter). Vegetatie 10 a 20 cm boven de bodem maaien.

Vorige...