Werken buiten kwetsbare periode (functioneel leefgebied)

15 januari, 2021

Betreft kamsalamander, Alpenwatersalamander, vinpootsalamander en poelkikker (functioneel leefgebied). Van april t/m juli kunnen werkzaamheden op het land worden uitgevoerd, omdat dan de meeste dieren zich in het water bevinden.

Vorige...