Werken buiten kwetsbare periode (functioneel leefgebied)

15 januari, 2021

Betreft rugstreeppad (functioneel leefgebied). Rugstreeppadden zitten gedurende het gehele jaar op het land. Activiteiten op het land kunnen uitgevoerd worden in de minst kwetsbare periode die loopt van april tot 15 oktober. Omdat er nog wel rugstreeppadden op het land aanwezig zijn dient een deskundige gevraagd te worden voor de specifieke mogelijkheden op deze locatie.

Vorige...