Verblijfplaatsen ongeschikt maken in actieve periode

12 januari, 2021

Verblijfplaatsen mogen ook ongeschikt worden gemaakt tijdens de actieve periode (maar buiten de kwetsbare periode!) van vleermuizen, zodat er in een andere periode gesloopt kan worden. De voorwaarde is dat er voldoende alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn. Ongeschikt maken gaat dan als volgt:

  • Plaats op de open stootvoegen op de gevel exclusion flaps of tubes, dicht alle ander kieren op de gevel met purschuim;
  • Zet alle loodslabben open;
  • Plaats over 95% van de kantpannen een PU rugvulling of dicht de kieren met pur-schuim en plaats over de overgebleven openingen exclusion flaps of tubes. Controleer bij het aanbrengen of huismussen hierdoor niet onder het dak ingesloten raken;
  • Wanneer kieren bij boeiborden, windveren, dakgoten of andere houten betimmeringen aanwezig zijn dienen deze voor 95% afgedekt te worden met een PU rugvulling. Bij de overgebleven kieren moeten exclusion flaps of tubes geplaatst worden;
  • Verwijder na drie opeenvolgende nachten met een avondtemperatuur boven de 10°C alle exclusion flaps of tubes en dicht deze kieren en gaten af.
Vorige...