2 Realiseren voorzieningen nieuwbouw

16 september, 2022

Indien nieuwbouw gerealiseerd wordt, moeten voorzieningen aan de hand van Werkprotocol 10 ‘Realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’ worden toegepast. Nieuwbouw kan worden gebruikt om een flinke plus te realiseren op de salderingsboekhouding. Er moeten verschillende typen voorzieningen gerealiseerd worden in de nieuwbouw.

Wanneer sloop op grote schaal plaatsvindt (zoals sloop van meerdere woningen) en er zijn nestlocaties of verblijfplaatsen aanwezig of de potentie voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen hoog is, dan is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. Op deze manier verdwijnen het functionele leefgebied, de verblijfplaatsen en de nestlocaties niet in een keer. De soorten krijgen alternatieven geboden in de nieuwbouw en nieuwe terreininrichting, voordat een nieuw deel van de verblijfplaatsen en nestlocaties verdwijnen.

Omdat op voorhand maatregelen moeten worden getroffen, zijn tijdelijke voorzieningen overbodig. Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieven zijn, dan moeten permanente maatregelen worden genomen zoals hierboven beschreven in Werkprotocol 10 ‘Realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’.

Vorige...