31 Ontheffing aanvragen

3 september, 2022

Betreft alle soorten (functioneel leefgebied). Wanneer ingrepen niet onder bestendig beheer en onderhoud vallen maar onder niet regulier beheer en/of grootschalige ingrepen is voor de ruimtelijke ontwikkeling een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Vorige...