Onderzoek en ontheffing

20 december, 2022

Er zijn mogelijk verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis aanwezig in gebouwen en/of bomen in het geselecteerde werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van vleermuizen te worden ingeschakeld. Mogelijk moet er een ontheffing worden aangevraagd.

Vorige...