Onderzoek en ontheffing

20 december, 2022

Er zijn mogelijk nestlocaties van huismus aanwezig in het werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van de soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van vogels te worden ingeschakeld.

Vorige...