Onderzoek en ontheffing

20 december, 2022

Er is mogelijk leefgebied van wezel aanwezig in het werkgebied. Wezel is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Wel geldt altijd de zorgplicht.

Vorige...