Onderzoek en ontheffing

20 december, 2022

Er is mogelijk leefgebied van hazelworm aanwezig in het werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van reptielen te worden ingeschakeld.

Vorige...