96 Onderzoek en ontheffing

16 september, 2022

Er is mogelijk leefgebied van wezel aanwezig in het werkgebied. Wezel is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Wel geldt altijd de zorgplicht.

Vorige...