Niet werken in te markeren beschermingszone

15 januari, 2021

Betreft steenuil en bosuil. Nestlocaties laten afbakenen door een deskundige op het gebied van uilen. Nesten van deze soort zijn jaarrond beschermd. Op het moment dat er jongen aanwezig zijn in het nest mogen nesten niet binnen 50 tot 75 meter benaderd worden door mensen of materieel. Behoud jaarrond beschermde nestboom.

Vorige...