Niet werken in te markeren beschermingszone

15 januari, 2021

Betreft buizerd, havik, boomvalk en sperwer. Nestlocaties laten afbakenen door een deskundige op het gebied van roofvogels. Nesten van deze soort zijn jaarrond beschermd. Op het moment dat er jongen aanwezig zijn in het nest mogen nesten niet binnen 50 tot 75 meter benaderd worden door mensen of materieel. Behoud jaarrond beschermde nestboom met een deel van de bomen eromheen.

Vorige...