83 Niet werken in te markeren beschermingszone

16 september, 2022

Betreft modderkruiper. Beschermingszone (paaiplaats en/of winter rustplaats) laten afbakenen door een deskundige op het gebied van vissen.

Vorige...