Maatregelen volgen voor het vervangen van kozijnen in de winterperiode

12 januari, 2021

Wordt in de winter gewerkt, dan moet de spouw in september ongeschikt gemaakt worden met ex-clusion flaps. Dit kan alleen als er alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar zijn in de nabije omgeving. Zijn deze er niet, dan moeten deze alsnog gerealiseerd worden. De spouw wordt als volgt ongeschikt gemaakt:

  • Alle openingen die toegang geven tot de spouw, zoals stootvoegen, moeten worden afgedekt.
  • Een deskundige op het gebied van vleermuizen of op het gebied van exclusion flaps moet het plaatsen van de flappen begeleiden.
  • Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ÂșC ongemoeid te blijven. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt ergens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten. Na drie dagen moeten alle kieren worden afgedicht met purschuim of PU rugvulling.
  • Als de kozijnen zijn vervangen moeten alle stootvoegen en kieren weer opengemaakt worden.
Vorige...