Inspecteren op aanwezigheid vleermuizen

12 januari, 2021

Voor aanvang van de werkzaamheden moet enkele malen met een hamer langs alle zijden van het kozijn worden geklopt. Daarna moeten de kozijnen ongeveer een kwartier ongemoeid worden gelaten. In die tijd moet de aannemer spleten en holtes onder het kozijn inspecteren op de aanwezigheid van vleermuizen.

  • Zijn vleermuizen aanwezig, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot een andere dag.
  • Worden er geen vleermuizen waargenomen, dan kunnen de werkzaamheden na het kwartier beginnen. Eventueel aanwezige vleermuizen krijgen de tijd om wakker te worden en wegkruipen van het lawaai.

Let erop: als het kozijn is verwijderd moet de open spouw worden gecontroleerd op aanwezigheid van vleermuizen (laat hier geen puin opvallen). Als er vleermuizen worden aangetroffen moeten deze de tijd krijgen om dieper weg te kruipen in de spouw. Bij vervangen van het kozijn moet voorkomen worden dat vleermuizen ingesloten raken in de spouw.

Vorige...