Gebouw ongeschikt maken bij sloopwerkzaamheden in april en augustus t/m oktober

12 januari, 2021

Bij werkzaamheden in april of in augustus t/m oktober: de bebouwing kan zonder controle ongeschikt gemaakt worden. Het gebouw wordt als volgt ongeschikt gemaakt:

  • Minimaal drie dagen voorafgaand aan de sloop (waarbij de avondtemperatuur op alle dagen minimaal 10 ºC bedraagt) moeten in de muren van het gebouw gaten gemaakt worden, bij voorkeur over de volle breedte of op de hoeken. Hierdoor ontstaat tocht die het microklimaat verstoort en de verblijfplaats ongeschikt maakt.
  • Tegelijkertijd moet, indien aanwezig, een deel van de dakpannen worden verwijderd.
  • Ook alle boeiborden en windveren moeten handmatig worden verwijderd.
  • Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ºC ongemoeid te blijven alvorens wordt overgegaan tot de sloop. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt ergens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten.
Vorige...