Aanpassen werkwijze en werkapparatuur

15 januari, 2021

Betreft steenmarter. Voor werkzaamheden in de omgeving van beschermingszone is inzetten van elektrisch gereedschap noodzakelijk. Voorkom tijdelijke opslag nabij beschermde boom. Voordat bomen met holtes, spleten en/of loszittende bast kunnen worden geveld, dient eerst middels daartoe bestemde methode van onderzoek vastgesteld te worden of ze gebruikt worden als verblijfplaats voor marters of andere diersoorten. Dit zal uitwijzen of voor het vellen van de boom een ontheffing nodig is of niet.

Vorige...