Aangepaste werkwijze

20 december, 2022

Er is mogelijk leefgebied van ree aanwezig in het werkgebied. Ree is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Wel geldt altijd de zorgplicht.

Vorige...