Aangepaste werkwijze

20 december, 2022

Er is mogelijk leefgebied van vos aanwezig in het werkgebied. Vos is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Wel geldt altijd de zorgplicht.

Vorige...