126 Aangepaste werkwijze

16 september, 2022

Er is mogelijk leefgebied van ree aanwezig in het werkgebied. Ree is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Wel geldt altijd de zorgplicht.

Vorige...