125 Aangepaste werkwijze

3 september, 2022

Er is mogelijk leefgebied van vos aanwezig in het werkgebied. Vos is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Wel geldt altijd de zorgplicht.

Vorige...