Vervangen of isoleren dak

15 juni, 2021

Er vinden grootschalige werkzaamheden plaats aan het hele dak. Onder dit Werkprotocol vallen verschil-lende typen werkzaamheden:
• Isoleren buitenzijde van het dakbeschot: op het dakbeschot wordt een laag isolerend materiaal aangebracht. Dit kan folie of plaatmateriaal zijn. Voor deze werkzaamheden wordt het hele dak opengelegd.
• Vervangen dakbeschot, panlatten of dakpannen van het hele dak.
• Realiseren van toevoegingen aan het dak zoals een dakopbouw of een dakkapel over de hele breedte van de woning of plaatsing zonnepanelen over het gehele dakoppervlak (er blijven geen rijen dakpannen vrij langs de randen).
De ingreep kan met behulp van een steiger uitgevoerd worden.
Het isoleren van de buitenzijde van het dakbeschot door een materiaal tussen de dakpannen en het dak-beschot te spuiten valt niet onder dit werkprotocol. De ingreep heeft een zeer negatieve invloed op be-schermde soorten. Er zijn betere alternatieven beschikbaar.

Vorige...