Voorne aan Zee

In 2018 en 2020 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar gierzwaluw, huismus en vleermuizen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in de kernen Hellevoetsluis, Oudenhoorn en Nieuwenhoorn. De gegevens van dit onderzoek zijn beschikbaar voor het toetsen van effecten van ruimtelijke ingrepen op de Omgevingswet. Er is een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en er is een generieke ontheffing verkregen voor ingrepen beschreven in het SMP.

Voor de kernen Rockanje, Oostvoorne, Brielle, Zwartewaal, Vierpolders en Tinte worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een gebiedsbreed onderzoek en het opstellen van een SMP voor deze kernen.