Gemeentebreed onderzoek Purmerend

In 2014, 2017 en 2020 hebben we de gemeente Purmerend geïnventariseerd op beschermde soorten. Meer dan twintig medewerkers van onze organisatie hebben de hele gemeente onder de loep genomen. In totaal werden ruim 19 soorten waargenomen waarmee rekening gehouden moet worden bij ingrepen.

De resultaten van de gemeentebrede inventarisatie zijn opgenomen in FloraFaunacheck.nl. Zowel de gemeente als initiatiefnemers kunnen de gegevens ook raadplegen via onderstaande kaart.

 

De rapportage van het gemeentebrede onderzoek uit 2017 is hier te downloaden. Het rapport van het onderzoek uit 2020 wordt momenteel nog afgerond.