Maassluis

In 2019 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar gierzwaluw, huismus en vleermuizen. Voor Maassluis is voor het woningbezit van woningcorporatie Maasdelta Groep een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en is een generieke ontheffing aangevraagd voor ingrepen beschreven in het SMP. De ontheffingsaanvraag is op dit moment in behandeling.