Etten-Leur

In 2019 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar gierzwaluw, huismus en vleermuizen. De gegevens van dit onderzoek zijn beschikbaar voor het toetsen van effecten van ruimtelijke ingrepen op de Wet natuurbescherming. Aanvullend (soortgericht)onderzoek is in de meeste gevallen dan ook niet meer nodig. Voor gemeente Etten-Leur is een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en is een generieke ontheffing verleend voor ingrepen beschreven in het SMP.