Veldbezoek door ecoloog bij werkzaamheden in periode mei/juli

12 januari, 2021

Bij sloopwerkzaamheden in periode van mei t/m juli: er is een veldbezoek noodzakelijk binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Gedurende een hele nacht moet onderzocht worden of vleermuizen zich in de bebouwing bevinden en welke functies aanwezig zijn. Dit veldbezoek moet uitgevoerd worden door een deskundig ecoloog, die voldoet aan de voorwaarden die door RVO gesteld worden.

Vorige...