13 Spouw ongeschikt maken

16 september, 2022

Bij werkzaamheden in april of in augustus t/m oktober: een veldbezoek voorafgaande aan de werkzaamheden is niet nodig. Wel dient de spouw eerst ongeschikt te worden gemaakt. Het gebouw wordt als volgt ongeschikt gemaakt:

  • In gebouwen met (een) verblijfplaats(en) van laatvlieger, ruige en/of gewone dwergvleermuis moeten alle openingen afgesloten worden met ‘exclusion flaps’. Deze stukken stevig plastic folie worden met de bovenzijde en de zijkanten tegen de muur bevestigd; aan de onderzijde hangen ze los. Vleermuizen kunnen wel naar buiten maar niet meer terug naar binnen. Exclusion flaps moeten drie tot zeven dagen voordat de isolatiewerkzaamheden van start gaan worden bevestigd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen of exclusion flaps.
  • Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ºC ongemoeid te blijven alvorens wordt overgegaan tot isolatie. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt ergens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten.
  • Gaan de werkzaamheden niet drie dagen na het ophangen van de exclusion flaps van start, dan moeten de openingen afgesloten worden met bijvoorbeeld purschuim. De exclusion flaps kunnen dan worden weggehaald.

Indien er geen vleermuizen worden aangetroffen tijdens het veldbezoek kan het pand worden geïsoleerd. Voordat isolatiemateriaal in de spouw wordt gespoten moet door middel van een ochtendronde door een ecoloog worden bepaald of het gebouw vrijs is van vleermuizen, Indien er toch vleermuizen worden aangetroffen moeten opnieuw maatregelen worden genomen om vleermuizen te weren voordat wordt overgegaan op isolatie.

Het ongeschikt maken van deel van de gevel waar werkzaamheden plaats moeten vinden, gaat als volgt:

  • Als een verblijfplaats aanwezig is moeten alle openingen die toegang bieden tot de betreffende gevel afgesloten worden met ‘exclusion flaps’. Deze stukken stevig plastic folie worden aan de bovenzijde en aan de zijkanten tegen de muur bevestigd; aan de onderzijde hangen deze flappen los. Vleermuizen kunnen wel naar buiten maar niet meer naar binnen. Exclusion flaps moeten worden bevestigd drie tot zeven dagen voordat de werkzaamheden van start gaan, onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen.
  • Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ºC ongemoeid te blijven alvorens de werkzaamheden kunnen aanvangen. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt ergens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten.
  • Als de werkzaamheden zeven dagen na het ophangen van de exclusion flaps nog niet van start gaan, moeten de openingen afgesloten worden, bijvoorbeeld met purschuim. De ex-clusion flaps kunnen dan worden weggehaald.
  • Wanneer de werkzaamheden in de winterperiode gepland staan, moet het gebouw in het najaar ongeschikt gemaakt worden voor vleermuizen, mits alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar zijn.
Vorige...