3 Realiseren tijdelijke voorzieningen

16 september, 2022

In het kader van het SMP moeten op voorhand maatregelen worden getroffen, waardoor het treffen van tijdelijke voorzieningen overbodig is. Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er niet genoeg alternatieven zijn, zal dit moeten worden opgevangen met het treffen van permanente maatregelen zoals hierboven beschreven en in Werkprotocol 9 ‘realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ en Werkprotocol 10 ‘realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de gewenningsperiode zoals die geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is beschreven in Werkprotocol 11. Is dat in het uiterste geval ook niet mogelijk, dan moeten er tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 ‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’.

Vorige...