102 Onderzoek en ontheffing

3 september, 2022

Er is mogelijk functioneel leefgebied en/of een vaste rust- en verblijfplaats van bever aanwezig in het geselecteerde werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk een ecologisch werkprotocol op te stellen of onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van zoogdieren te worden ingeschakeld.

Vorige...