120 Onderzoek en ontheffing

16 september, 2022

Er is mogelijk leefgebied van kerkuil aanwezig in het werkgebied. Wanneer de werkzaamheden voor permanente afname of samenstelling van het gebied zorgen is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van de soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van vogels te worden ingeschakeld.

Vorige...