88 Onderzoek en ontheffing

16 september, 2022

Er is mogelijk voortplantingswater van alpenwatersalamander aanwezig in het werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van amfibieën te worden ingeschakeld.

Vorige...