163 Onderzoek en ontheffing

3 september, 2022

Er is mogelijk leefgebied van grote vos aanwezig in het werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk onderzoek uit de voeren naar de aanwezigheid van deze soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van vlinders te worden ingeschakeld.

Vorige...