151 Onderzoek en ontheffing

3 september, 2022

Er zijn mogelijk verblijfplaatsen van baardvleermuis aanwezig in gebouwen in het geselecteerde werkgebied. Voor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort in het werkgebied. Hiervoor dient een deskundige op het gebied van vleermuizen te worden ingeschakeld.

Vorige...