87 Aangepaste werkwijze

3 september, 2022

Er is mogelijk waterhabitat van algemene en/of van de Wet natuurbescherming vrijgestelde amfibieën aanwezig in het geselecteerde werkgebied. Voor deze soorten geldt de zorgplicht en wordt een aangepaste werkwijze aangeraden: werk altijd in één richting zodat dieren de mogelijkheid hebben weg te komen; werk richting een open einde zodat dieren de mogelijkheid hebben om weg te komen; voer het baggermateriaal niet direct af maar laat het enkele dagen op de kant liggen om zo dieren de kans te geven terug het water in te gaan.

Vorige...