Spijkenisse

In 2019 en 2020 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar gierzwaluw, huismus en vleermuizen. Voor Spijkenisse is voor het woningbezit van woningcorporatie Maasdelta Groep en woningstichting De Leeuw van Putten een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en is een generieke ontheffing aangevraagd voor ingrepen beschreven in het SMP. De ontheffingsaanvraag is op dit moment in behandeling.