Landgraaf

In 2018 is door Regelink Ecologie & Landschap een potentie-inschatting uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en functies in kaart te brengen. De gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen is vertaald naar mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud. Op basis van de resultaten uit FloraFaunaCheck.nl en de daar uit volgende maatregelen moet een plan van aanpak opgesteld worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In het plan van aanpak moet tevens beschreven worden hoe aan de algemene zorgplicht voldaan wordt.