Hellevoetsluis

In 2018 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar gierzwaluw, huismus en vleermuizen. De gegevens van dit onderzoek zijn beschikbaar voor het toetsen van effecten van ruimtelijke ingrepen op de Wet natuurbescherming. Aanvullend (soortgericht)onderzoek is in de meeste gevallen dan ook niet meer nodig.

Er wordt een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld.