Hellevoetsluis

In 2018 en 2020 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar gierzwaluw, huismus en vleermuizen. De gegevens van dit onderzoek zijn beschikbaar voor het toetsen van effecten van ruimtelijke ingrepen op de Wet natuurbescherming. Er is een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld en er is een generieke ontheffing aangevraagd voor ingrepen beschreven in het SMP. De ontheffingsaanvraag is op dit moment in behandeling.

Er wordt een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld.